Bijdragen aan Richard Wieselthier

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Richard Wieselthier

Richard Wieselthier

Wenen, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 55 jaar

Verhalen

Richard Wieselthier

Richard Wieselthier was born in Vienna on February 2nd, 1887 to Samuel Emil Wieselthier and Rosa Karg.
He married Lilly Adler on May 19th, 1889 in Vienna at the Isr. Kultusgemeinde, Tempel in Margareten, 5th
Viennese district.
Source: Georg Gaugusch, Vienna

Lees meer

Richard and Lilly Wieselthier

Their only son, Wilhelm Alfred was born on July 17th 1922 in Vienna. He came with the first Kindertransport, organized by Mrs. Wijsmuller-Meijer, from Vienna to the Netherlands, where he arrived on December 11th, 1938 and was placed in the quarantine facility in a school in the Copernicusstraat, The Hague. Upon arrival it was discovered that Wilhelm was sick: he was transferred to the Zuidwal Hosp…

Lees meer

Gezin Richard Wieselthier

Richard Wieselthier was een zoon van Samuel Wieselthier (tevens bekend als Emil) en Rosa Karg. Hij was getrouwd met Lilly Adler, dochter van Hermann Adler en Sofie Wengraf. Het echtpaar kreeg één kind: Wilhelm Alfred.
In 1938 stuurde het echtpaar Wieselthier hun zoon met een kindertransport naar Nederland. Bij controle bleek dat Wilhem Alfred ziek was. Hij overleed in het Zuidwal ziekenhuis in Den…

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend