Bijdragen aan Jacques Fresco

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacques Fresco

Jacques Fresco

Den Haag, – Loosduinen,

Bereikte de leeftijd van 26 jaar

Beroep: Huisschilder

Foto’s

Verhalen

Over Jacques Fresco

Jacques Fresco bevonden zich op het militaire vliegveld Ockenburg bij Loosduinen, toen daar op 10 mei 1940 Duitse parachutisten werden neergelaten. Van de strijd, waarin hij is omgekomen, wordt verslag gedaan in het Koninklijk Besluit bij de onderscheiding die Jacques Fresco postuum werd toegekend:
‘Jacques Fresco heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de vroege…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

De Erelijst van Gevallenen 1940-1945

De Erelijst van Gevallenen 1940-1945
(Pagina 1311) *

Jacques Fresco diende als stukscommandant van een zware mitrailleur in Loosduinen bij de Jagers. Was op 10 mei betrokken bij de gevechten rondom het vliegveld Ockenburg. Toen het stuk dreigde in handen van de vijand te vallen heeft Fresco getracht dit te verhinderen waarbij hij zwaar gewond raakte (waarvoor hij later postuum onderscheiden werd…

Lees meer

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend