Bijdragen aan Paul Jüdell

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Paul Jüdell

Paul Jüdell

Amsterdam, – Haarlem,

Bereikte de leeftijd van 51 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Paul Jüdell

Paul Jüdell was tijdens de Nederlandse mobilisatie reserve majoor 3-I-Dep. M.D. (Motordienst) in het Nederlandse leger. Hij maakte op 14 mei 1940 in Haarlem een einde aan zijn leven
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samengesteld door kolonel b.d. J.W. de Leeuw

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Paul Jüdell

Paul is een zoon van Moritz Jüdell en Rosina Elisabeth Elias. Hij trouwde 3 december 1912 met Agneta Wilhelmina Lenderink (22 jaar), dochter van Hendrik Jacob Lenderink en Wilhelmina Sophia de Fremerij.

Bron wiewaswie.nl (huwelijk Paul Jüdell)

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend