Bijdragen aan Emanuël Vita Israel

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Emanuël Vita Israel

Emanuël Vita Israel

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 67 jaar

Beroep: Apotheker

Foto’s

Verhalen

Over Emanuël Vita Israel

Emanuël Vita Israel was een zoon van Joseph Vita Israel en Rachel Teixeira d'Andrade.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Emanuël Vita Israel

Lees meer

Emanuel Vita Israel

Emanuel was een zeer bekend apotheker en tevens bestuurslid van het Joods Historisch Museum in Amsterdam.
Hij had thuis een belangrijke kunstverzameling, 17e eeuwse stijlkamers, antiek, schilderijen, een verzameling antieke sleutels, etc.
Veel van deze zaken zijn na zijn dood geveild.
In Januari 1940 was hij nog aanwezig bij het afscheid van de geneesheer-directeur van het Portugees-Israëlitisch Z…

Lees meer

Gezin Emanuël Vita Israel

Emanuël Vita Israel en Leonore Fanny Frederika Jacobs huwden in 1902. Ze kregen twee kinderen, onder wie Gerardus.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Emanuël Vita Israel

Lees meer

Over de dood van Emanuël Vita Israel

Emanuël Vita Israel pleegde zelfmoord op 15 mei 1940.

Lees meer

Studie

Emanuel Vita Israël studeerde van 1891 tot 1895 Artsenijbereidkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Op 29 mei 1896 legde hij met goed gevolg het apothekersexamen af.

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie