Bijdragen aan Max Sluis

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Max Sluis

Max Sluis

Den Haag, – Rotterdam,

Bereikte de leeftijd van 22 jaar

Beroep: Militair

Verhalen

Over Max Sluis

Max Sluis was korporaal in het Nederlandse leger. Hij ligt begraven op de joodse begraafplaats in Wassenaar.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Max Sluis was tijdens de Nederlandse mobilisatie korporaal 1-III-R.J. (regiment jagers) in het Nederlandse leger. Hij was gelegerd op het vliegveld Waalhaven (onder Rotterdam). Op 1o mei 1940 is hij gedood bij een Duits bombardement op het vliegve…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer