Bijdragen aan Max Isidoor Mesritz

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Max Isidoor Mesritz

Max Isidoor Mesritz

Meppel, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 37 jaar

Beroep: Meester in de rechten & beëdigd vertaler

Verhalen

Over Max Isidoor Mesritz

Max Isidoor Mesritz was een zoon van Jeremias Mesritz en Dientje Cohen. Hij trouwde in 1933 in Newport (Engeland) met Henriette Virginie Broekhuijsen. Zij had twee kinderen uit een eerder huwelijk.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Max Isidoor Mesritz was tijdens de Nederlandse mobilisatie 1e luitenant bij het Algemeen Hoofdkwartier in Den Haag. Kort na de Duitse inval heeft hij op 14 me…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres in januari 1941 – december 1941

Nicolaas Maesstraat 24 bovenhuis, Amsterdam

Bezoek adrespagina

Familie