Bijdragen aan Isaac Meijer Levie

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Isaac Meijer Levie

Isaac Meijer Levie

Den Haag, – Rhenen,

Bereikte de leeftijd van 30 jaar

Verhalen

Over Isaac Meijer Levie

Isaac Meijer Levie was tijdens de Nederlandse mobilisatie soldaat 1-I-24 R.I. (regiment infanterie) in het Nederlandse leger. Op 13 mei 1940 is hij bij gevechten op de Grebbeberg, nabij Rhenen, door een handgranaat gedood. Zijn stoffelijk overschot is begraven op de militaire begraafplaats op de Grebbeberg.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samenges…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Gezin Isaac Meijer Levie

Isaac Meijer Levie was een zoon van Abraham Levie en Mina de Bruin.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Adres & bewoners

Familie