Bijdragen aan Paul Jacobus Denekamp

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Paul Jacobus Denekamp

Paul Jacobus Denekamp

Delft, – Delft,

Bereikte de leeftijd van 32 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Paul Jacobus Denekamp

Dr. Ir. Paul Jacobus Denekamp was tijdens de Nederlandse mobilisatie reserve 1e luitentant Staf-22 R.I. (regiment infanterie) in het Nederlandse leger. Op 13 mei 1940 is hij in een auto op de Rijksweg bij Delft dodelijk getroffen.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samengesteld door kolonel b.d. J.W. de Leeuw

'Van luitenant Denekamp [Elders meldt G.…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend