Bijdragen aan Dina Aa-van de Kar

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Dina Aa-van de Kar

Dina Aa-van de Kar

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 34 jaar

Foto’s

Verhalen

Over het gezin Bernard Aa

Bernard Aa studeerde geneeskunde aan de Gemeente Universiteit Amsterdam. Hij legde op 22 juni 1932 het artsexamen af. Bernard Aa had praktijk aan huis.

Samen met zijn vrouw Dina van der Kar en zijn ouders, Hermanus Aa en Sara Klok, maakte hij op 16 mei 1940 een einde aan het leven. Dina van der Kar en Bernard Aa werden begraven op de Joodse begraafplaats te Muiderberg.

Meer over Bernard Aa is te l…

Lees meer

Familie Aa

Meer informatie over de zelfmoord van de familie Aa is te vinden in het boek van Lucas Ligtenberg: Mij krijgen ze niet levend: de zelfmoorden van mei 1940 (Amsterdam, 2017).

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend