Bijdragen aan Max Willem Boasson

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Max Willem Boasson

Max Willem Boasson

Middelburg, – Lommel,

Bereikte de leeftijd van 44 jaar

Beroep: Koopman en reserve-kapitein

Foto’s

Verhalen

Over Max Willem Boasson

Max Willem Boasson was een zoon van
Catharina Speijer. Hij was getrouwd.
Max Willem Boasson was tijdens de Nederlandse mobilisatie reserve-kapitein Tr.Det.Peel.Div in het Nederlandse leger. Tijdens de Duitse inval was hij als LSO (Landing Signal Officer) uitgezonden om contact te leggen met de Belgen. Met de opmars van de Duitse troepen is Max Willem Boasson bij het Belgische Lommel van een brug…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer