Bijdragen aan Michel Joëls

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Michel Joëls

Michel Joëls

Den Haag, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 58 jaar

Beroep: Politicus

Verhalen

Over Michel Joëls

Michel Joëls was een zoon van Mozes Joëls en Sophie Levy. Hij was getrouwd met zijn nicht Elisabeth Joëls, die in 1938 bij een auto-ongeval in België is omgekomen.
Michel Joëls was lid van de gemeenteraad in Den Haag voor de Vrijzinnig-Democratische Bond. Na de Nederlandse capitulatie in mei 1940 maakte hij een einde aan zijn leven. Hij schreef een afscheidsbrief aan de burgemeester van Den Haag,…

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend