Bijdragen aan Johan van Gelderen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Johan van Gelderen

Johan van Gelderen

Buitenzorg, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 17 jaar

Foto’s

Verhalen

Over de dood van de familie van Gelderen

Jacob en Alexandrina, hebben tezamen met hun kinderen, Margreet en Johan, zelfmoord gepleegd op 15 mei 1940.

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend