Bijdragen aan Leon Philips

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Leon Philips

Leon Philips

Zutphen, – Mauthausen,

Bereikte de leeftijd van 51 jaar

Beroep: Exportslager

Foto’s

Verhalen

Over Leon Philips

Leon Philips was een zoon van Karel Philips en Mietje van Gelder.

Toevoeging van een bezoeker van de website


Leon Philips was voor de oorlog al gepensioneerd.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Gezin Leon Philips

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 120-121.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 13323) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend