Bijdragen aan Jozefina Komet

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jozefina Komet

Jozefina Komet

Kolomyja, – Haarlem,

Bereikte de leeftijd van 34 jaar

Beroep: Verpleegster

Verhalen

Over Jozefina Kornet

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.

Uit de begraafboeken van de joodse begraafplaats te Haarlem is bekend dat Jozefina Kornet aldaar is begraven.

Lees meer

Gezamenlijk de dood gekozen

Uit de begraafboeken van de joodse begraafplaats te Haarlem is bekend dat George Dondorp aldaar is begraven samen met zijn vrouw, Elisabeth Dingsdag, en zijn zus Margaretha Dondorp, alsook Jozefina Komet die tevens woonachtig was op Vredendijkstraat 11 Haarlem.

Op 16 mei 1940 hebben zij gezamenlijk een einde aan hun leven gemaakt door middel van gasverstikking.

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners