Bijdragen aan Izak Klein

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Izak Klein

Izak Klein

Oldenzaal, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 30 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Izak Klein

In april 1941 is in Het Joodsche Weekblad een overlijdensadvertentie geplaatst voor Izak Klein. In een kort bericht in dezelfde weekbladeditie wordt vermeld: 'Na een kortstondig lijden is Woensdag Choul Hamoungeid Pesach op 30-jarigen leeftijd overleden de heer I. Klein, sedert 1934 klerk ter Secretarie van de Ned. Isr. Gem. En later tevens koster ter Bezuidenhoutsynagoge. Gedurende zijn korte amb…

Lees meer

Site oorlogsslachtoffers Oldenzaal

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend