Bijdragen aan Jacques van Gelder

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacques van Gelder

Jacques Gelder

Amsterdam, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 63 jaar

Foto’s

Verhalen

Overlijden van Jacques van Gelder

Jacques van Gelder pleegt in zijn woning aan de Van der Parrastraat 28 te Den Haag op 10 februari 1942 zelfmoord door het gebruik van een barbituraat.

Bron : HGA 

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners