Bijdragen aan Willem van Gelderen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Willem van Gelderen

Willem van Gelderen

Amsterdam, – West-Europa,

Bereikte de leeftijd van 44 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Willem van Gelderen

Willem van Gelderen was een zoon van Michel van Gelderen en Frederika Fedder. Hij was ongehuwd en marktkoopman van beroep. Op 8-jarige leeftijd verloor Willem al zijn beide ouders. Maar hij had nog een zuster Emma en twee broers, Jacob en Alfred. Bij Alfred heeft Willem nog verscheidene jaren in huis gewoond.
Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Willem van Gelderen en het Parenteel van Michel van …

Lees meer

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend