Bijdragen aan Leman Auerhaan

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Leman Auerhaan

Leman Auerhaan

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 21 jaar

Beroep: Leerbewerker

Foto’s

Verhalen

Joods Weeshuis Leiden

Op Roodenburgerstraat 1 in Leiden staat het voormalig Joods Weeshuis, Machseh Lajesoumim. Een plek met een tragische geschiedenis, maar ook een plek waar veel kinderen, ondanks de omstandigheden, een fijne jeugd hebben gehad. Een plek waar plezier gemaakt mocht worden, waar je een beetje zakgeld kreeg om zelf te besteden, waar je lid mocht zijn van een jeugdclub, je de mooie aspecten van je gelo…

Lees meer

Over het korte leven van Leo Auerhaan

Leman Auerhaan, in het dagelijks leven Leo genoemd, had zijn vader verloren toen hij één jaar was. Hij  woonde van zijn zevende tot zijn achttiende jaar in het Joods weeshuis – officieel: Centraal Israëlitische Wees- en Doorgangshuis Leiden – aan de Roodenburgerstraat in Leiden. Een weeshuis met een kleine zestig kinderen en een vriendelijke leiding. De kinderen werden religieus opgevoed en er wer…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend