Bijdragen aan Leman Auerhaan

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Leman Auerhaan

Leman Auerhaan

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 21 jaar

Beroep: Leerbewerker

Foto’s

Verhalen

Joods Weeshuis Leiden

Op Roodenburgerstraat 1 in Leiden staat het voormalig Joods Weeshuis, Machseh Lajesoumim. Een plek met een tragische geschiedenis, maar ook een plek waar veel kinderen, ondanks de omstandigheden, een fijne jeugd hebben gehad. Een plek waar plezier gemaakt mocht worden, waar je een beetje zakgeld kreeg om zelf te besteden, waar je lid mocht zijn van een jeugdclub, je de mooie aspecten van je gelo…

Lees meer

Over het korte leven van Leo Auerhaan

Leman Auerhaan, in het dagelijks leven Leo genoemd, had zijn vader verloren toen hij één jaar was. Hij  woonde van zijn zevende tot zijn achttiende jaar in het Joods weeshuis – officieel: Centraal Israëlitische Wees- en Doorgangshuis Leiden – aan de Roodenburgerstraat in Leiden. Een weeshuis met een kleine zestig kinderen en een vriendelijke leiding. De kinderen werden religieus opgevoed en er wer…

Lees meer

Joodse mannen in werkkamp Kremboong

In het boek van René Kok en Erik Somers, De jodenvervolging in foto’s: Nederland 1940-1945 (Zwolle 2019) is op pagina 108 een foto te vinden van een groep Joodse mannen in het werkkamp Kremboong. Op de foto staan o.a. Arnold de Levita, Leo Auerhaan, Sam Wolfferts, Bram Muller, Karl Heinz de Groot (die de oorlog overleefde), Sam Milkman en Herman Vogel.

Lees meer

Joodse mannen in werkkamp Kremboong (2)

In het boek van René Kok en Erik Somers, De jodenvervolging in foto’s: Nederland 1940-1945 (Zwolle 2019) is op pagina 111 nog een tweede foto te vinden van een groep Joodse mannen in het werkkamp Kremboong. Ook op deze foto staan Leo Auerhaan, Bram Muller en Herman Vogel. Evenals hoogstwaarschijnlijk Arnold de Levita en Sam Wolfferts. Een fragment uit een brief van Herman Vogel uit het kamp aan zi…

Lees meer

Stolpersteine voor Leo Auerhaan in Leiden

Op 15 juni 2023 werd een Stolpersteine geplaatst voor Leman Auerhaan in Leiden bij het voormalig Joods Weeshuis aan de Roodenburgerstraat 1a.

De toespraak en foto's van deze plaatsing zijn op de website van Leiden terug te vinden.

Ook is er een speciale biografiepagina van Leo Auerhaan op de website van het Joods Weeshuis.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend