Bijdragen aan Otto Weil

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Otto Weil

Otto Weil

Kirn, – Bergen-Belsen,

Bereikte de leeftijd van 50 jaar

Beroep: Adviseur

Foto’s

Verhalen

Over Otto Weil

Otto Weil was een zoon van Jakob Weil en Theresa Schwartz, die in 1892 in het huwelijk traden. Theresa Schwartz overleed echter al in 1901 waarna Jakob hertrouwde enkele jaren later met Friederike (Rika) Stein.
In 1907 werd Otto's halfbroer Hugo Emanuel geboren en die heeft de oorlog overleefd.
Otto Weil trouwde in Keulen op 17 Augustus 1933 met Edith Settchen Meier uit Bittburg (D), dochter van …

Lees meer

Lees meer

Otto Weil

Otto Weil was advocaat en hulprechter, geboren in Kirn bij Koblenz en in 1923 gepromoveerd in de rechten. Hij werkte in de directie van het bedrijf van Meno Lissauer en Bruno Griessmann. De Nederlandse dochtermaatschappij was de Oxyde Maatschappij voor Ertsen en Metalen. In 1933 trouwde hij met de toen 22 jaar oude Edith Settchen Meier. In 1936 verhuisde hij naar Amsterdam waar hij de zaken voor …

Lees meer

Gezin Otto Weil

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 53890) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:

- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer C141-C144 / 2257)

- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippm…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie