Bijdragen aan Sara Cohen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Sara Cohen

Sara Cohen

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 32 jaar

Beroep: Kantoorbediende

Verhalen

Over Sara Cohen

Van deze persoon is ook een JOKOS-dossier (nummer 30570) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Family of Sara Cohen

Joodsmonument has the following note on the page for Nathan Cohen and Jeanette Schatz:

Nathan Cohen and Jeanette Schatz had four children. One child migrated to Palestine before the war. Of the other children only Sara (also known as Lien) perished. She lived in Amsterdam with the Sohlberg family.
Addition of a visitor of the website

Lees meer

Aanhouding Sara ('Lien') Cohen

Sara Cohen werd op 15 januari 1943 om 17:00 u. met twee andere vrouwen door twee agenten naar het Bureau Joodsche zaken gebracht. Alledrie hadden verbleven op het adres Simon Stevinstraat 27h, bij de musicus Adriaan Antonisse. Sara was volgens het dagrapport waarin dit staat bibliothecaresse. Zij was in het bezit van een vals persoonsbewijs. De drie vrouwen zouden worden voorgeleid aan de S.D. Eé…

Lees meer

Procesverbaal Sara Cohen

In het archief Bureau Joodse Zaken in het Stadsarchief Amsterdam bevindt zich een procesverbaal (nr. 34A) opgemaakt op 18-1-1943. Vermeld staat dat Sara bibliothecaresse is, woont op Dan. Willinkplein 33 II bij Sohlberg (pension). Sara erkende in het bezit te zijn van een vals persoonsbewijs dat op naam stond van Vening Meinesz Helea Suzanne geb. 5-1-1902. Het nummer van het pb komt voor op de lij…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Pension 'Sohlberg'

Daniël Willinkplein 33 II, Amsterdam Deze straat heet tegenwoordig: Victorieplein

Bezoek adrespagina

Familie