Bijdragen aan Salomon van Velzen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Salomon van Velzen

Salomon van Velzen

Amsterdam, – Mauthausen,

Bereikte de leeftijd van 28 jaar

Beroep: Bontwerker

Foto’s

Verhalen

Over Salomon van Velzen

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 163.

Lees meer

Slachtoffers februari-razzia's vergast in Slot Hartheim

Op 22 en 23 februari 1941 vonden er razzia’s plaats in Amsterdam waarbij 389 joodse mannen werden opgepakt en gedeporteerd. Slechts twee van hen hebben het overleefd. Uit recent onderzoek is gebleken dat meer dan 100 mannen in Slot Hartheim zijn vergast, terwijl als officiële plaats van overlijden Mauthausen werd vastgelegd.

Het Stadsarchief Amsterdam opende in februari 2021 de tentoonstelling De …

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend