Bijdragen aan Meyer de Hond

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Meyer de Hond

Meyer de Hond

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 60 jaar

Beroep: Godsdienstleraar

Foto’s

Verhalen

Gezin Meyer de Hond

Meyer de Hond was leerling aan het Nederlands-Israëlitisch Seminarium, waar hij het zogenoemde magied-examen aflegde. Aan de Universiteit van Amsterdam behaalde hij het kandidaatsexamen in de klassieke letteren. Met de rector van het Seminarium, opperrabbijn J.H. Dünner, stond hij op gespannen voet. Voor het morenoe-examen, dat toegang geeft tot de loopbaan van rabbijn, was hij gezakt. Door zijn a…

Lees meer

Meijer de Hond

Lees meer

Adres & bewoners

Familie