Bijdragen aan Meyer de Hond

Wat wilt u bijdragen?

Meyer de Hond

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 60 jaar

Beroep: Godsdienstleraar

Foto’s

Verhalen

Redactie Joods Monument

Uit de collectie van het JHM

mansportret en trois-quart naar rechts, de man heeft een hoed op, een bril en een baard…

Mansportret tot schouderhoogte en trois-quarts naar rechts. De man draagt een hoed met brede rand

Affiche voor het jubileumconcert ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van "Jong Betsalel…

Gezin Meyer de Hond

Meyer de Hond was leerling aan het Nederlands-Israëlitisch Seminarium, waar hij het zogenoemde magied-examen aflegde. Aan de Universiteit van Amsterdam behaalde hij het kandidaatsexamen in de klassieke letteren. Met de rector van het Seminarium, opperrabbijn J.H. Dünner, stond hij op gespannen voet. Voor het morenoe-examen, dat toegang geeft tot de loopbaan van rabbijn, was hij gezakt. Door zijn a…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie