Bijdragen aan Hans Hedeman-Kalker

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Hans Hedeman-Kalker

Hans Hedeman-Kalker

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 24 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Hans Hedeman-Kalker

Hans Kalker was getrouwd met Joost Hedeman.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Hans Kalker was een kleindochter van Bertha Edersheim.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Amsterdam. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees meer

Montessori Lyceum Amsterdam

Hans was leerling van het Montessori Lyceum aan de De Lairessestraat in Amsterdam. Haar naam komt voor op een plaquette met de namen van (oud-)leerlingen en (oud-)medewerkers die de oorlog niet hebben overleefd. Deze bevindt zich op het schoolplein van de huidige locatie van het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) aan de Pieter de Hoochstraat.

Lees meer

Gezin Kalker

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 6889) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:

- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer C3-33 Asp7O28-29/1102)

- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank L…

Lees meer

Fragment uit "Kom vanavond met verhalen"

Hans (Hedeman-)Kalker

20 maart 1918 - 28 september 1942 

Hans werd geboren in Amsterdam. De lagere school typeerde haar als ‘een spontaan, temperamentvol kind, dat de dingen intelligent verwerkt’. Ze begon op 10 september 1930 in de eerste klas op het Montessori Lyceum, en doorliep die met succes, evenals de tweede. Ze was vrij ambitieus, ging volhardend met iets door tot ze het beheerste of volle…

Lees meer

Montessori Lyceum Amsterdam

Plaquette 

Op 18 juni 2005 werd, voorafgaand aan de reünie ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Montessori Lyceum Amsterdam aan de Pieter de Hoochstraat 59, op de binnenplaats een plaquette onthuld. Daarop stonden 25 namen van (oud-)leerlingen, medewerkers en bestuursleden die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Vermoord in vernietigingskampen, wegens verzetsdaden gefusilleer…

Lees meer

Montessori Lyceum Amsterdam

Namen op plaquette MLA

Rudi Acohen

Werner Basz

Frits van Blitz

Gi Boissevain

Janka Boissevain

Hilda Caffé

Jop Dutilh

Theo van Gogh

Rudi Goldschmidt

Jannie Gompertz

Lo Gompertz

Rosa de Groot

Jur Haak

Jet Haak-van Eek

Betty van Hess

Renée van Hessen

Michel de Jong

Hermann Jordan

Hans Kalker

Eddy Konijn

Els Kuyper

Marie Kijl

Freddy Lopes Cardozo

Leo Polak

Enny van Raalte

Eddy Santcroos

Hans Schippers

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend