Bijdragen aan Isaac Kleerekoper

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Isaac Kleerekoper

Isaac Kleerekoper

Amsterdam, – Mauthausen,

Bereikte de leeftijd van 23 jaar

Beroep: Tramconducteur

Foto’s

Verhalen

Over Isaac Kleerekoper

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 82.

Lees meer

Gezin Samson Kleerekoper

Samson Kleerekoper en Bertha Vega waren de ouders van 518957. De oudste zoon van Samson Kleerekoper heeft met zijn gezin de oorlog overleefd.

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 82.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 33440) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toes…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend