Bijdragen aan Benjamin Schelvis

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Benjamin Schelvis

Benjamin Schelvis

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 44 jaar

Beroep: Koopman

Foto’s

Verhalen

Gezin Benjamin Schelvis

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 55039) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Markt voor Joden 1941 - 1943: Minervaplein

 

"De burgemeester van Amsterdam, besluit: met ingang van 20 juni 1942 aan te wijzen als tijdelijke hulpmarkt uitsluitend voor Joodsche verkoopers, Joodsche koopers en Joodsche bezoekers; het zandterrein aan het Minervaplein, begrensd door de Rubensstraat en de Minervalaan, met dien verstande, dat op voornoemde hulpmarkt alleen groente en nader aan te wijzen levensmiddelen ter markt mogen worden g…

Lees meer

Markt voor Joden 1941 - 1943: Gaaspstraat

Deze informatie staat alleen bij de 453 mannen en vrouwen die stonden op de Joodse markt(of een aanvraag hebben gedaan om daar te mogen staan). 

Verdere informatie volgt.

Markt voor Joden

 Hierboven de aanvraagkaart van 30 oktober 1941 voor een plek op de Gaasptraat. 

 

 De politieagent die bij de entree stond om ervoor te zorgen dat er alleen Joden op het terrein kwamen.

 Er zijn geen foto's b…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Directe familie