Bijdragen aan Ella Müller

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Ella Müller

Ella Muller

Frankfurt am Main, – Gemeente niet bekend,

Bereikte de leeftijd van 48 jaar

Foto’s

Verhalen

Onder druk van de omstandigheden

Uit gegevens van de Amsterdamse politie blijkt dat mevrouw Ella Muller zich van het leven heeft beroofd. De plaats waarin zij is overleden is Amsterdam. De politie van bureau Pieter Aertzstraat heeft haar overlijden in het dagrapport van 21 augustus 1942 genoteerd. Dit betekent dat zij op deze datum, dan wel kort voor deze datum, moet zijn overleden.

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend