Bijdragen aan Abraham Salomon Kannewasser

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Abraham Salomon Kannewasser

Abraham Salomon Kannewasser

Den Helder, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 59 jaar

Beroep: Koopman

Foto’s

Verhalen

Over Abraham Salomon Kannewasser, zijn ex en zijn kinderen.

Abraham Salomon Kannewasser was een zoon van Salomon Aron Kannewasser en Jansje (Gittel) Leon Beek. Hij was geboren op 18 Mei 1883 in Den Helder en werkte in diverse baantjes; hij was kok, broodbakker en als laatste was hij marktkoopman in allerhande goederen.

Op 16 Februari 1926 werd Abraham Kannewasser “ambtshalve” uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Den Helder en bleek vanaf die datum …

Lees meer

Gezin Betje Kannewasser-Polak

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 60804) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Over Abraham Salomon Kannewasser

Abraham Salomon Kannewasser huwde voor de eerste keer in 1910 in Amsterdam. Hij kreeg uit dat huwelijk een zoon Salomon Isidore. Het huwelijk werd in 1918 door echtscheiding ontbonden. Abraham Salomon Kannewasser hertrouwde Betje Polak in 1921 in Zaandam. Het huwelijk werd in 1925 door scheiding ontbonden. Vanaf eind 1940 woonden de twee voormalige echtelieden weer op hetzelfde adres.
Stadsarchief…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend