Bijdragen aan Emile Fritz Nerden

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Emile Fritz Nerden

Emile Fritz Nerden

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 44 jaar

Beroep: Tandarts

Foto’s

Verhalen

Over Emile Fritz Nerden

In het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde staat een lijst met namen van tijdens de oorlog omgekomen tandartsen. Hierbij staat de naam van Emile Fritz Nerden.
Nederlandsch Tijdschrift voor Tandheelkunde, jrg. 1946, p. 118-119

Lees meer

Onjuiste overlijdensdatum?

Op basis van bovenstaand verhaal concludeer ik dat de overlijdensdatum van Emile Fritz Nerden niet kan kloppen. OGS meldt helemaal geen overlijdensdatum en geeft alleen als overlijdensplaats de omgeving van Auschwitz. Is dit wellicht ergens te controleren?

Lees meer

Gezin Emile Fritz Nerden

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 14450) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie