Bijdragen aan Sidney Arthur Brouwer

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Sidney Arthur Brouwer

Sidney Arthur Brouwer

Den Haag, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 21 jaar

Foto’s

Verhalen

Polis

Deze persoon/dit gezin had een levensverzekering die mogelijk nog uitkeerbaar is.

Meer informatie daarover vindt u op de internetpagina van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa: http://www.stichting-sjoa.nl

Onder het kopje 'Polissen' vindt u de lijst met mogelijk nog uitkeerbare polissen en onder het kopje 'Algemene Informatie' het aanvraagformulier.

Lees meer

Gezin Rebecca Brouwer-Bosman

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 50396) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 1547 / 16789).

Lees meer

Oud-leerling 1e Montessorischool

Sidney was een oud-leerling van de 1e Montessorischool aan de Corellistraat in Amsterdam. Hij speelde samen met Eddy (Eduard) Konijn, Daniel Sajet en Marcel Spitz in het voetbalteam van school. In de huidige school is een plaquette aangebracht waarop hun namen vermeld staan.

De namen van Sidney, Eddy, Daniel en Marcel komen ook voor op koffers van het kunstwerk In Memoriam van Willem Volkersz.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie