Bijdragen aan Michaël Messias

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Michaël Messias

Michaël Messias

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 26 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Michaël Messias

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

A.C. Wertheim-huis

Plantage Parklaan 15, Amsterdam

Bezoek adrespagina