Bijdragen aan Nochem de Beneditty

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Nochem de Beneditty

Nochem de Beneditty

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 61 jaar

Beroep: Rechter

Foto’s

Verhalen

Over Nochem de Beneditty

Nochem de Beneditty huwde in 1921 met Esther Spinoza Catella Jessurun. Hij ging in 1902 rechten studeren aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1910 op het proefschrift Ouderlijke macht en kinderbescherming. In 1924 werd hij tot rechter benoemd. Hij publiceerde veel in vaktijdschriften en was zeer geïnteresseerd in de rechtsfilosofie. Hij publiceerde in 1933 het boek Wij Nederlanders…

Lees meer

Brieven van Nochem de Beneditty

Aan het Joods Historisch Museum (JHM) zijn in 2013 door mij (FvB) brieven en ansichtkaarten ter hand gesteld van Nochem de Beneditty aan zijn vriend Rudolf (Dolf) Bossert (1905-1954). Beiden kwamen vóór de oorlog en in het begin van de oorlog, bij elkaar 'over de vloer' tezamen met beider echtgenotes. De Beneditty en Bossert kenden elkaar van het Bolland Genootschap voor Zuivere Rede, op grond van…

Lees meer

Begin van een vriendschap

Briefkaart van N. de Beneditty uit 1938 met vooralsnog vormelijk gestelde uitnodiging aan R. Bossert om een kopje thee te komen drinken, samen met de echtgenote.
(Afbeeldingen uit eigen digitaal archief. - FvB)

Lees meer

Biografie Jonas Daniël Meyer

Author: BENEDITTY, N. DE.
Title: Leven en werken van Mr. Jonas Daniel Meyer (1780-1834).
Description: Tjeenk Willink, Haarlem, 1925. 119 p. linn. 16,5x25 cm.

Lees meer

Gezin Nochem de Beneditty

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 12958) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van:
- geroofde effecten of waardepapieren (W-claim, nummer R3-4 O10-11/117)
- waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie