Bijdragen aan Marcus Sijes

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Marcus Sijes

Marcus Sijes

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 39 jaar

Beroep: Diamantzager

Foto’s

Verhalen

Over Marcus Sijes

Marcus Sijes was getrouwd met Marianne Vuijsje. Op 10 mei 1943 is in het kamp Westerbork hun derde kind, de dochter Mia geboren.
Register van geboorteakten, opgesteld op de hulpsecretarie van de burgerlijke stand in het kamp Westerbork; archief van de gemeente Westerbork, opgenomen in het archief van de gemeente Midden-Drenthe te Beilen

Lees meer

Gezin Marcus Sijes

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 52737) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 5).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie