Bijdragen aan Cato Mug

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Cato Mug

Cato Mug

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 58 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Cato Mug

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Tehuis voor ouden van dagen

Ruyschstraat 7 huis en bovenhuis, Amsterdam

Bezoek adrespagina

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend