Bijdragen aan Schoontje Cousin-de Wied

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Schoontje Cousin-de Wied

Schoontje Cousin-de Wied

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 37 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Schoontje Cousin-de Wied

Schoontje de Wied was een dochter van Louwie de Wied en Saartje de Gelder. Ze huwde Hartog Cousin in 1936 in Arnhem.
Stadsarchief Amsterdam, archiefkaart Schoontje de Wied

Lees meer

Gezin Hartog Cousin

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 17520) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 2295/3613).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie