Bijdragen aan Clara Okker-Schenkkan

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Clara Okker-Schenkkan

Clara Okker-Schenkkan

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 84 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Clara Okker-Schenkkan

In november 1941 is in Het Joodsche Weekblad een overlijdensadvertentie geplaatst voor Clara Okker-Schenkkan.
Het Joodsche Weekblad, 14 november 1941, 9

Deze persoon was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.

Lees meer

Clara Okker-Schenkkan

Clara is een dochter van Isaac Schenkkan en Rebecca Samuel Mossel. Ze trouwde 11 augustus 1880 met Hartog Okker (22 jaar, diamantslijper van beroep), zoon van Simon Marcus Okker en Dina Grewel.

Bron wiewaswie.nl (huwelijk Clara Schenkkan)

Lees meer

Adres & bewoners

Adres

Rusthuis 'Sophialaan'

Sophialaan 43, Amsterdam

Bezoek adrespagina

Familie