Bijdragen aan Vogelina Piller

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Vogelina Piller

Vogelina Piller

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 17 jaar

Beroep: Naaister

Verhalen

Gezin Samuel Piller

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 121-122.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 40388) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Van deze persoon of dit gezin is nog een Liro-Kaart aanwezig. De originele Lir…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend