Bijdragen aan Marcus Koster

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Marcus Koster

Marcus Koster

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 18 jaar

Beroep: Leerbewerker

Verhalen

Gezin Weduwe Grietje Koster-Kolm

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 50813) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 6708/4011 vervallen).

Van deze persoon of dit gezin…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie