Bijdragen aan Philip Herbert van Esso

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Philip Herbert van Esso

Philip Herbert van Esso

Amsterdam, – Auschwitz, datum onbekend

Beroep: Volontair in een chemische fabriek

Foto’s

Verhalen

Over Philip Herbert van Esso

Deze persoon wordt herdacht op een gedenkteken in Amsterdam. Een beschrijving van dit gedenkteken is te vinden op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Lees meer

Gezin van Esso

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 000515) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 3199/10231*3200/10276).

Lees meer

Deportatie uit Drancy, Frankrijk

Philip Herbert van Esso is uit Drancy, Frankrijk gedeporteerd met Transport 45 (trein DA.901/38) op 11-11-1942 naar Auschwitz.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie