Bijdragen aan Arthur Salomon Koopman

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Arthur Salomon Koopman

Arthur Salomon Koopman

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 51 jaar

Beroep: Arbeider werkvoorziening

Verhalen

Gezin Arthur Salomon Koopman

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 54756) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 6640 / 4143).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie