Bijdragen aan Salomon van Thijn

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Salomon van Thijn

Salomon van Thijn

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 14 jaar

Foto’s

Verhalen

Gezin Maurits van Thijn

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 20432) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 11896/5058).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend