Bijdragen aan Sara de Jong-de Leeuw

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Sara de Jong-de Leeuw

Sara de Jong-de Leeuw

Groningen, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 62 jaar

Foto’s

Verhalen

Re: Sara de Jong-de Leeuw

Sara de Leeuw was een dochter van Marcus Aron de Leeuw en Sophie Meijer. Zij was de weduwe van Salemon de Jong.

Lees meer

Gezin Salemon de Jong

Van dit huishouden of van een van de andere gezinsleden zijn ook JOKOS-dossiers (nummers 1, 2) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit de JOKOS-dossiers is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 5907/21147…

Lees meer

Patiënten Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze met het transport van 22 januari 1943 als patiënt, ingeschrevene of onderduiker van Het Apeldoornsche Bosch zijn afgevoerd naar Auschwitz. Bij de reconstructie bleek dat ook incidenteel inwoners van Apeldoorn met dit t…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie