Bijdragen aan Salomon Löwenstein

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Salomon Löwenstein

Salomon Löwenstein

Didam, – Rhenen,

Bereikte de leeftijd van 21 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Salomon Löwenstein

Salomon Löwenstein was bij de Nederlandse mobilisatie korporaal 2-III-8 R.I. (regiment infanterie) in het Nederlandse leger. Tijdens de Duitse inval was hij gelegerd bij de Grebbelinie. Op 11 mei 1940 is hij daar gesneuveld. Zijn stoffelijk overschot is begraven op de militaire begraafplaats op de Grebbeberg.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, sameng…

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Gezin Simon Löwenstein

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 17023) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Sally Löwenstein tijdens het junioren kampioensteam 1934 in Didam

Herkomst foto DVC26 te Didam 

Lees meer

Adres & bewoners

Adres in januari 1940 – december 1940

Johan de Wittlaan 173, Arnhem

Bezoek adrespagina

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend