Bijdragen aan Philip Leeraar

Wat wilt u bijdragen?

Philip Leeraar

Zutphen, – Mauthausen,

Bereikte de leeftijd van 43 jaar

Beroep: Koopman

Verhalen

Gezin Philip Leeraar

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 94.

Van dit huishouden of van een van de andere gezinsleden zijn ook JOKOS-dossiers (nummers 60400, 9099 ) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend