Bijdragen aan Julia van Rooijen-Schaap

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Julia van Rooijen-Schaap

Julia van Rooijen-Schaap

Hilversum, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 37 jaar

Verhalen

Over Julia Schaap en haar zoon Israël de Groot.

Julia Schaap was een dochter van Hartog Schaap en Johanna Gobas en zij werd op 23 Maart 1906 in Hilversum geboren. Zij kwam met haar ouders, zus Sara en haar broers Hijman Arie en Adolf vanaf 20 November 1912 vanuit Hilversum in Amsterdam maar verhuisde op 12 Januari 1916 met de familie naar de Hofstraat 4 in Enschede, waar Julia op 3 Juni 1927 trouwde met Mozes de Groot, een zoon van Israel de Gr…

Lees meer

Julia van Rooijen - Schaap

Israël is een zoon uit het eerste huwelijk van Julia Schaap met Mozes de Groot. Getrouwd Enschede op 3 juni 1927, akte 173. Gescheiden Enschede 30 augustus 1932 akte 249. Julia huwde daarna met van Rooijen. Mozes huwde met Parle Blitz, zij kregen 2 zoons, Lezer en Abraham.

Lees meer

Julia Schaap

Julia is geboren op 23 maart 1906, zie ook overlijdensakte.

Op 25-03-1941 werd de echtscheiding uitgesproken met Cornelis van Rooijen. Volgens de informatie uit Beverwijk is ze op 08-04-1942 opnieuw met hem getrouwd, waarna er in 1944 opnieuw een echtscheiding volgde. Dit vonnis stond op 15-01-1944 in de Staatscourant met de vermelding dat gedaagde Julia Schaap geen vaste woon- en verblijfsplaats …

Lees meer

Site oorlogsslachtoffers Oldenzaal

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend