Bijdragen aan Klara Stern-Gompertz

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Klara Stern-Gompertz

Klara Stern-Gompertz

Mönchengladbach, – Breda,

Bereikte de leeftijd van 35 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Klara Stern-Gompertz

Klara Stern-Gompertz heeft op 27 augustus 1942, na de oproep voor deportatie in ontvangst genomen te hebben, zichzelf het leven benomen.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

For more information see:

Lees meer

Gezin Walter Adolf Stern

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 53885) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 11493/9840).

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Adres in oktober 1939 – september 1940

Julianalaan 13, Breda

Bezoek adrespagina

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend