Bijdragen aan Julius van Straaten

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Julius van Straaten

Julius van Straaten

Den Haag, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 18 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Julius van Straaten

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor V…

Lees meer

Gezin Anton Herman Jozef van Straaten

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 5235) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 11610/8914).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend