Bijdragen aan Jacob van Creveld

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Jacob van Creveld

Jacob van Creveld

Den Haag, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 17 jaar

Verhalen

Over Jacob van Creveld

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor V…

Lees meer

Gezin Izaak van Creveld

Een buurtbewoner van de familie herinnert zich het volgende: De familie Van Creveld had vanaf medio 1935 een poelierszaak in Den Haag in de Buijs Ballotstraat. De winkel heette "Maison Revel". Het gezin woonde boven de winkel. Hoewel zij in het bevolkingsregister te boek stonden als "Nederlands-Israëlitisch", waren zij niet praktiserend. Omstreeks 1942 heeft het gezin belijdenis gedaan in de Neder…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend