Bijdragen aan Clara Joëls-Jolis

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Clara Joëls-Jolis

Clara Joëls-Jolis

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 59 jaar

Foto’s

Verhalen

Gezin Isaäc Joels

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 55936) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 5782/21251).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend