Bijdragen aan Rudolph Philip Glaser

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rudolph Philip Glaser

Rudolph Philip Glaser

Tilburg, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 24 jaar

Beroep: Apotheker

Verhalen

Over Rudolph Philip Glaser

Rudolph Philip Glaser was tijdens de Nederlandse mobilisatie 1e luitenant bij de Militaire Pharmaceutische Dienst in het Nederlandse leger. Hij was werkzaam in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam. Na de Duitse inval maakte hij op 14 mei 1940 een einde aan zijn leven.
Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Database van gesneuvelde militairen, samengesteld door kolonel b.d. J.W. de Leeuw

Lees meer

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Lees meer

Onder druk van de omstandigheden.

Het is nog altijd een uiterst gevoelig onderwerp: zelfmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Historici hebben er lang geen raad mee geweten. Wat is de plaats van zelfmoordplegers binnen de oorlogsgeschiedenis?

Er is opvallend weinig over dit onderwerp geschreven en een namenlijst of gedenkboek lijkt al helemaal niet te bestaan. Het Digitaal Monument (www.joodsmonument.nl) biedt een plaats waar nabe…

Lees meer

Gezin Benjamin Elisabeth Philip Glaser

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 40744) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 3958 / 336).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend