Bijdragen aan Salomon Asser

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Salomon Asser

Salomon Asser

Amsterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 16 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Salomon Asser

Salomon Asser zat in september 1941 in klas 2 van de 1e gem. HBS te Den Haag. In oktober 1941 moest Salomon Asser naar klas 2b van het Joods Lyceum.
Gegevens van joodse leerlingen op scholen in Den Haag. Lijsten van joodse leerlingen op scholen in Den Haag, inclusief een lijst van leerlingen van het Joods Lyceum, bevinden zich in het archief van het Joods Lyceum te Den Haag. Dit archief bevindt zi…

Lees meer

Gezin Catharina Asser-van Praagh

Catharina Asser-van Praagh was weduwe van Alexander Asser (1880-1934).

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 53337) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosentha…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend